Explore the fun

Discover awesome events around you!

Upcoming Events

01

Germiston Lake,
23/09/2018 11:00

02

Germiston Lake,
28/09/2018 14:00

03

Kgabo Lodge,
29/09/2018 10:00

04

Rustenburg,
29/09/2018 11:00

05

Soweto,
06/10/2018 10:00

06

Tembisa,
03/11/2018 10:00